Category Yuxu Yozmaları

Yuxu Yozmaları

Yuxu yozmaları haqqında geniş məlumatı Yuxu Yozmalari kateqoriyasından sizə təqdim edirik. Yuxular yatarkən edilən xəyyallardır,Bu Yuxunun REM mərhələsində baş verir. İnsanların varlığı ilə ortaya çıxan yuxular haqqında araşdırmalar eramızdan əvvəlki illərə gedib çıxır. Qədim mədəniyyətlərdə yuxu görmək qeyri-adi hesab olunurdu. Bu səbəbdən yuxular dərindən yozularaq, məzmunundan mesaj çıxarılmağa çalışılıb.

Yuxunun yozumu ilə bağlı ilk araşdırmalar bir müddət Assuriya dövlətinin paytaxtı olmuş Ninova şəhərindəki Assur padşahının böyük kitabxanasına aiddir. Tarix boyu insanlar yuxu görməyin həmişə məna kəsb etdiyinə inanırdılar. Buna görə də yuxu yozmaları ilə bağlı araşdırmalar aparılıb və qədim dövrlərdə yuxu tərcüməçisi kimi xidmət edən insanlar var. Yuxuda görülən hadisələrin, əşyaların və ya canlıların şərhləri bu insanlar tərəfindən edilmişdir. İslamdan əvvəlki türklərdə yuxular xanlara bələdçi idi. Etibarlı mənbə kimi qəbul edilən xəyallara uyğun olaraq mehmanxanalar da hərəkətlərini buna uyğun təşkil edirdilər.

Quranda yuxular haqqında çox məlumat yoxdur. Yusif haqqında ən çox məlumat Yusif surəsində verilmişdir. Quranda Hz. İbrahimin, Yusifin və Misir hökmdarının yuxularından bəhs edilir və Allah Rəsulunun yuxusunun doğru olduğunu bildirir.

Yuxu Yozmaları dini baxış

“Gözəl baxan gözəl düşünər, Gözəl düşünən gözəl yuxular görər, Gözəl yuxu görən isə həyatından həzz alar.”

İslam dininə görə yuxular üç növdür.

  1. Saleh yuxu 
  2. Şeytan yuxusu
  3. İnsanın yaşadığı hadisələrdən yaranan yuxu.

Saleh yuxu, baş verəcək hadisələrin baş verməzdən əvvəl, təbii qabiliyyətlə dərk edilməsindən ibarətdir. Peyğəmbər (s) bu barədə belə buyurur: “Möminlərin yuxusu peyğəmbərliyin qırx altı surəsindən biridir.” (Müslim, Yuxu 1)

Şeytan yuxusu, şeytanın insanı qorxutmaq, onları kədərləndirmək üçün yuxuda ikən onun qəlbinə verdiyi vəsvəsədir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Sizlərdən biriniz sevdiyi yuxu görsə, bu, Allahdandır. Bunun üçün Allaha həmd etsin, yuxusunu danışsın. Sevmədiyi yuxu görsə, şeytandandır. Onun şərindən Allaha sığınsın və bunu heç kimə aşkar etməsin. Əks halda özünə zərər verər.

Bir insanın yaşadığı hadisələrdən yaranan bir yuxudursa. İnsan bir şeylə məşğul olduğu və onunla çox maraqlandığı üçün nəyisə yuxuda görür. Həzrət Peyğəmbər (s) bir hədisində buyurur: Yuxular üçdür. Allahdan olan və müjdə verən saleh yuxu, qəm-qüssə verən və şeytandan gələn yuxu, özünə bir şey söyləməkdən və təsəvvür etməkdən gələn yuxu.

Hz. Yusifin (ə) yuxusu ilə bağlı ayə və yuxarıda qeyd olunan hədislər bunu ifadə edir. Xəyalların içində əsl xəyallar var. Bununla belə, hər yuxunun doğru olduğunu və hər ifadənin doğru olmadığını söyləmək olmaz. Yuxuya görə hərəkət edib yuxuya güvənmək düzgün deyil. Əslində, fiqh kitablarında bildirilir ki, şeytan Peyğəmbərin surətində görünə bilməsə də, şəban ayının iyirmi doqquzunda Peyğəmbər (s) hər kəsə yuxuda oruc tutmağı əmr edir, çünki sabah qiyamın birinci günüdür. Ramazan. Çünki yuxu elm olmadığı kimi, onu tutmaq olmaz. (Həlil GÜNANÇ, Müasir Məsələlərə Fətvalar, II

Yuxuda Yara Gormek

Yuxuda Yara Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Yara Görmək Yuxuda yara gormek yuxu görənin rahatlıq tapacağına işarədir. İçində olduğu bəladan və stressdən qurtulacağına, bu insanın həyat keyfiyyətinin xeyli yüksələcəyinə və gülümsəyəcəyinə işarə edir.Aşağıda yuxuda yara gormek haqqında izahlı qeyd olunub.Yuxunuza uyğun başlıqlar tapıb yuxuda yara gormek…

Yuxuda Dolab Gormek

Yuxuda Dolab Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Dolab Görmək Yuxuda dolab gormek nizamlı həyat deməkdir.Yuxu sahibinin iş və ailə həyatını yaxşılıqa doğru gedəcəyinə işarə edir.Yuxunu necə gödüyünüzə görə fərqli mənalarda yozulur.Aşağıda yuxuda dolab gormek haqqında ətraflı qeyd olunub.Yuxunuza uyğun başlıqlar tapıb yuxuda dolab gormek haqqında yuxunuzu…

Yuxuda Kolbasa Gormek

Yuxuda Kolbasa Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Kolbasa Görmək Yuxuda kolbasa gormek, yuxu görən insanın kiçik addımlarla müxtəlif nemətlərə çatacağına işarə edir.Yuxuda kolbasa gormek yüksək məqama və vəzifəyə çatacağınıza işarədir. Yuxuda kolbasa gormek zəhmətkeş, xoş niyyətli insan və bol qazanc əldə edəcəyinizə, dərdlərinizdən qurtula biləcəyinizə işarədir.Aşağıda…

Yuxuda Qargidali Gormek

Yuxuda Qargidali Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Qarğıdalı Görmək Yuxuda qargidali gormek yuxu sahibinin borclarından qurtulmağa işarə edir.Yuxu Şərhçilərinin fikrincə yuxuda qarğıdalını necə gördüyünüzə görə mənaları dəyişir.Həm müsbət,həm də mənfi yozula bilər.Əlbəttəki bu yuxunu necə gördüyünüzdən aslıdır.Yuxuda qargidali gormek haqqında aşağıda izahlı qeyd olunub.Yazımızı sona qədər…

Yuxuda Kahi Gormek

Yuxuda Kahi Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Kahı Görmək Yuxuda kahi gormek yuxu sahibi üçün böyük sərvətə işarədir. Sağlamlıq, var-dövlət və rahatlıq baxımından bəxtəvər olduğunan xəbər verilir. Yuxuda kahi gormek haqqında aşağıda izahlı qeyd olunub.Yuxunuza uyğun başlıqlar tapıb yuxda kahi gormek haqqında yuxunuzu yoza bilərsiz. Yuxuda…

Yuxuda Qurbaga Gormek

Yuxuda Qurbaga Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Qurbağa Görmək Yuxuda qurbaga gormek yuxu sahibinin ətrafdakı heç kimə zərər verməyən təmiz və çox yaxşı qəlbli bir insan olduğuna işarə edir.Ümümiyyetle yuxuda qurbaga gormek fərqli mənalara yozulur.Bu yuxunu necə gördüyünüzə görə dəyişir.Aşağıda yuxuda qurbaga gormek haqqında izahlı qeyd…

Yuxuda Yarpaq Gormek

Yuxuda Yarpaq Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Yarpaq Görmək Yuxuda yarpaq gormek Bəxt, bolluq və bərəkət kimi yozulduğu kimi, insanın mənəvi rahatlığa çatacağına da yozulur. İnsanın yuxuda yarpaq gördüyü zaman yeni işləri olacağına dair də yozumlar var.Yuxuda yarpaq gormek haqqında aşağıda izahlı qeyd olunub.Yuxunuza uyğun başlıqlar tapıb…

Yuxuda Namaz Qilmaq Gormek

Yuxuda Namaz Qilmaq Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Namaz Qılmaq Görmək Yuxuda namaz qilmaq gormek qurtuluş sayılır. Yuxu görən borclu və işsizdirsə, həm işi olacaq, həm də borcunu asanlıqla ödəyəcək.Yuxuda namaz qilmaq gormek haqqında aşağıda izahlı qeyd olunub.Yuxunuza uyğun başlıqlar tapıb,yuxuda namaz qilmaq gormek haqqında yuxunuzu yoza…

Yuxuda Xalca Gormek

Yuxuda Xalca Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Xalça Görmək Yuxuda xalca gormek müxtəlif mənalarda yozulsa da, ümumiyyətlə yuxu görənin evinin bərəkətli olacağına, ruzisinin bol olacağına insanın ömrünün uzun olacağına yozulur. Şərhçilərə görə bu yuxu zənginlik və bolluq xəbərdarlığıdır.Yuxuda xalca gormek haqqında aşağıda izahlı qeyd olunub.Yuxunuza uyğun…

Yuxuda Zeytun Gormek

Yuxuda Zeytun Gormek 2022 (Tam İzahlı)

Yuxuda Zeytun Görmək Yuxuda zeytun gormek bolluq və bərəkətlə yanaşı ruziyə də işarədir. Eyni zamanda elm, mal və sülhə işarə edir. Bu həm də savadlı, ən yüksək məqama çatmaq istəyənlərin arzularının gerçəkləşəcəyinə işarə edir.Yuxuda zeytun gormek haqqında aşağıda izahlı qeyd…